Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op deze site met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden kan de Stichting Kences geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Kences aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Kences.

Natuurlijk is het ons streven dat deze site permanent beschikbaar is, toch kan Kences geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van deze site.

Webdesign » SPRANQ