Monitor 2015

Monitor 2015

Download rapport 2015

Als student wil je prettig, betaalbaar en veilig wonen in de stad waar je studeert. Dit klinkt eenvoudig maar de praktijk is anders. Als je op kamers wilt in je studentenstad krijg je te maken met wachttijden, hoge huren en (te) kleine kamers op plekken waar je eigenlijk niet wilt wonen. De studentenhuisvesters van Kences doen daar wat aan. Zij gaan betaalbare studentenkamers bouwen op plekken waar je wel wilt wonen en houden daarbij rekening met jouw woonwensen.

Onderzoek 
Om er achter te komen hoeveel studenten er de komende jaren, waar gaan studeren en hoe deze studenten willen wonen doen we onderzoek. In 2014 hebben we via deze website aan ruim 600.000 studenten gevraagd 'Hoe wil jij wonen als student?'. Onze oproep om mee te doen aan de enquête, werd ondersteund door het ministerie van BZK, hbo- instellingen, universiteiten en de LSVb. Het onderzoek is door heel Nederland, in alle studentensteden uitgevoerd en werd dit jaar door ruim 40.000 studenten ingevuld. Dit onderzoek doen we sinds 2012 elk jaar. Als je echt iets wilt veranderen aan de huisvesting voor studenten, doe dan via je computer of smartphone mee met dit onderzoek. Alle deelnemers maken kans op een Ipad. Op deze website maken we bekend wanneer het eerstvolgende onderzoek van start gaat. 

Monitor studentenhuisvesting
De resultaten van het woonwensenonderzoek worden samen met gegevens uit andere bronnen verwerkt in de monitor studentenhuisvesting. Door deze monitor weten we hoeveel studenten er de komende jaren in de studentensteden komen wonen en vooral ook hóe zij willen wonen. Deze kennis gebruiken we om het benodigde aantal en het type studentenwoningen per studentenstad te bepalen voor de komende tien jaar.

De monitor studentenhuisvesting is gebouwd door ABF Research volgens een model dat we het Apollo-model hebben genoemd. Wat je verder nog moet weten is dat monitor studentenhuisvesting:

- unieke informatie geeft over vraag en aanbod van studentenhuisvesting;
- prognoses geeft tot 2022; 
- is gebaseerd op enquêteresultaten over situatie in 2014;
- gebruik maakt van erkende bronnen zoals CBS, DUO en OCW;
- op kwaliteit wordt gecontroleerd door Kences en ministeries.

Webdesign » SPRANQ