Kences

Kences ontvangt 45.000 woonwensen van studenten

In 2011 startte Kences met een jaarlijks onderzoek naar woonwensen van studenten. Door samenwerking met hoger onderwijsinstellingen neemt het aantal studenten dat meewerkt aan het woonwensenonderzoek elk jaar toe. In 2015 deden er 40.000 studenten mee. De afgelopen zes weken hebben zo’n 45.000 studenten de enquête ingevuld. De informatie uit het woonwensen onderzoek wordt samen met cijfers uit de referentieraming van het ministerie van OCW en data van DUO verwerkt in de monitor studentenhuisvesting 2016. 'Spannend zijn dit jaar de uitkomsten rond het sociaal leenstelsel.

We zijn natuurlijk heel benieuwd wat de effecten daarvan zijn op studentenhuisvesting. Begin oktober zullen we dat weten!' aldus Ardin Mourik, directeur Kences. De monitor studentenhuisvesting is een initiatief van Kences in samenwerking met het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd door ABF Research.

Ook dit jaar maakten deelnemende studenten kans op kadobonnen en op een iPad Air. Sinds vandaag zijn de prijswinnaars bekend en hiervan op de hoogte gesteld.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Sylvie Deenen
Directeur-bestuurder Idealis
Sylvie Deenen >"Sneller en slimmer"
Webdesign » SPRANQ