Kences

Tijdelijke verhuur per 1 juli 2016

Welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn er? Het is mogelijk om een huis tijdelijk te verhuren, of tijdelijk te huren. Bijvoorbeeld studenten die op een campus mogen wonen tijdens hun studietijd. Of een huiseigenaar die zijn te koop staande woning tijdelijk wil verhuren. Voor de verschillende situaties zijn er verschillende wettelijke mogelijkheden.

De Eerste Kamer nam in april 2016 de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daarin is onder andere geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogen gebruiken.

Corporaties mogen deze contracten aanbieden aan verschillende doelgroepen. Aedes en Platform31 gaven VBTM Advocaten de opdracht zes modelovereenkomsten te maken die corporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur.

Voor Kences deelnemers en partners zijn met name de volgende vier tijdelijke huurovereenkomsten van belang: de tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar, de tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar, de huurovereenkomst voor promovendi en het jongerencontract.<

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Sylvie Deenen
Directeur-bestuurder Idealis
Sylvie Deenen >"Sneller en slimmer"
Webdesign » SPRANQ