Kences

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Sinds de recente voorpublicatie van de monitor studentenhuisvesting 2016 stromen de aanmeldingen voor het landelijk congres studentenhuisvesting op 6 oktober a.s. binnen. Hoe groot is de actuele vraag naar studentenhuisvesting in Nederland? Gaat deze vraag in de komende acht jaar toe- of afnemen? Klopt onze voorspelling van vorige jaren dat het studievoorschot een effect zal hebben op het aantal uitwonende studenten? Sluit het aanbod studentenhuisvesting aan bij de woonbehoeften en het inkomen van studenten? Kunnen we meer zeggen over de prognoses van internationale studenten en hun woongedrag? En wat zijn de verschillen per studiestad?

De uitkomsten van de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting geven antwoorden op al deze vragen.

De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens het vijfde Landelijk Congres Studentenhuisvesting op 6 oktober 2016 in Utrecht.

Tijdens dit congres staat de positie van studenten anno 2016 centraal. Hoe is hun uitgangspositie in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Wat komt er op hen af? Hoe ziet hun toekomst eruit? En wat vraagt dat van ons als studentenhuisvesters, bestuurders en andere betrokkenen. We hebben o.a. Frank Kalshoven (Nederlandse econoom, ondernemer en columnist bij de Volkskrant) gevraagd hier als keynote spreker op te reflecteren.<

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Sylvie Deenen
Directeur-bestuurder Idealis
Sylvie Deenen >"Sneller en slimmer"
Webdesign » SPRANQ